Kodeks Dobrych Praktyk

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK SKLEPU INTERNETOWEGO KEEN MM-SPORT MACIEJ MACIANTOWICZ SPÓŁKA JAWNA” - OFICJALNEGO DYSTRYBUTORA MARKI KEEN W POLSCE

Kodeks dobrych praktyk to normy postępowania o charakterze etycznym i zawodowym, które zostały dobrowolnie przyjęte przez nasz Sklep w celu ich przestrzegania.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

W naszym codziennym działaniu koncentrujemy się na rzetelnej i szybkiej obsłudze naszych Klientów oraz na utrzymywaniu i wzmacnianiu jak najlepszych relacji z Klientami i Partnerami. Działając od wielu lat, mamy świadomość, jak ważne, a zarazem przynoszące same korzyści dla obu Stron, jest postępowanie według standardów etycznych. Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów i Partnerów wynikająca z profesjonalnie i rzetelnie wykonywanej przez nas działalności.
W naszym działaniu stawiamy sobie wysokie wymagania etyczne i moralne. Aby dać temu wyraz postanowiliśmy spisać i przedstawić  standardy etyczne i zawodowe, które nazwaliśmy „Kodeksem Dobrych Praktyk”. Kodeks ten wymienia wartości, które zarówno w środowisku wewnętrznym, tzn. pomiędzy nami jaki w relacjach z Klientami są dla nas szczególnie ważne. Wśród standardów tych jako najważniejsze możemy wskazać m. in.:
1.    Nieustanne dbanie o zadowolenie i satysfakcję naszych Klientów poprzez dostarczenie im towarów najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo oraz rzetelna, profesjonalna i miła obsługa.
2.    Regularne monitorowanie dostępności i aktualizację oferty Sklepu oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe ewentualne pomyłki
3.    Jak najszybsze prezentowanie i oferowanie Klientom nowości na rynku.
4.    Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących transakcji i sprzedawanych towarów.
5.    Nieustanne dążenie do podnoszenia jakości obsługi Klienta.
6.    Konsultowanie potrzeb Klienta w celu zaproponowania Klientowi skorzystania z optymalnego dla Klienta  rozwiązania.
7.    Lojalność wobec Klienta, gotowość do współpracy oraz realizacja każdego zamówienia z zaangażowaniem.
8.    Polubowne i szybkie rozwiązywanie wszelkich ewentualnych nieporozumień.
9.    Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów.
10.    Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia).
11.    Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
12.    Kierowanie się takimi wartościami jak: rzetelność, uczciwość, wysoka kultura osobista.